marți, 5 martie 2013

Forum internaţional pentru turismul responsabil

Am publicat pe pagina de Facebook afişul acestui forum şi constat cu plăcere că a stârnit un mare interes. De aceea vă ofer în această postare mai multe amănunte despre manifestare. Fundaţia Amfiteatru organizează în Bucureşti cea de-a doua ediţie a Forumului Internaţional pentru Turismul Responsabil, în perioada 29 – 31 martie 2013.
Iniţiat anul trecut, Forumul Naţional pentru Turismul Responsabil a fost realizat în parteneriat cu Academia Română – Centrul pentru Economia Industriei şi Serviciilor şi are ca principal scop promovarea conceptului de ”turism responsabil” în mediile tuturor promotorilor din turism.
Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediţie, îşi propune încă o dată evidenţierea principiilor turismului responsabil în societatea românească pentru crearea unui mediu propice de elaborare a unor strategii coerente de dezvoltare în domeniul turismului.
Catacterul ştiinţific al evenimentului este dat şi de editarea, de către Fundaţia Amfiteatru, a revistei “International Journal for Responsible Tourism“, publicaţie indexată în baze de date internaţionale: RePeC Ideas, EconPapers şi Index Copernicus, getCITED.
Sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, centrale şi locale, ai asociaţiilor profesionale, ai mediului academic şi de cercetare, ai IMM-urilor, ai ONG-urilor, ai publicaţiilor de specialitate, specialişti din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii internaţionale etc.
Ca urmare a interesului crescut manifestat de persoanele din mediul internaţional, cea de-a doua ediţie a Forumului pentru Turismul Responsabil devine o manifestare ştiintifică dezvoltată la nivel mondial.
Toţi cei interesaţi de a participa la Forum se pot înscrie şi cu lucrări, pe care le pot prezenta în cele trei zile dedicate dezbaterilor pe tema „turismului responsabil”. Cele mai bune lucrări urmând a fi publicate în revista Forumului - “International Journal for Responsible Tourism“.
În cadrul Forumului vor fi abordate teme precum: «Dezvoltarea turismului responsabil în condiţiile globalizării», «Modele de implementare a principiilor turismului responsabil», «Importanţa educaţiei în dezvoltarea turismului responsabil», «Modalităţi de comunicare şi promovare a turismului responsabil».

Niciun comentariu: