luni, 1 aprilie 2013

Guest Lecture @Pavilion

for English please scroll down

Conferinţă Swel Noury (Maroc)
A fi sau a nu fi consecvent? Provocări şi limitări în adaptările cinematografice
Vineri, 5 aprilie, ora 19:00

@Pavilion - Str. C.A. Rosetti 36 (intrarea din str. Jean Louis Calderon)
De fiecare dată când se menţionează conexiunea dintre literatură şi cinema, partea cea mai relevantă a problemei pare să fie adaptarea. Este ea fidelă sau nu cărţii?
Este o întrebare dificilă deoarece sunt mai multe forme de adaptări. Apare conceptul de conformitate pentru a justifica ceea ce scenariştii încearcă să facă de fiecare dată când lucrează la adaptarea cinematografică a cărţilor. Swel Noury va încerca să definească limitele adaptărilor cinematografice prin intermediul filmului “Omul care a vândut lumea”.
Având la bază nuvela “O inimă slabă” scrisă de Dostoievski, “Omul care a vândut lumea” se dezvăluie ca o poveste metafizică a unui tânăr funcţionar, incapabil să facă faţă propriului tumult interior. Pentru că nu poate accepta bucuria mariajului cu o frumoasă artistă de cabaret, protagonistul degenerează într-o stare de psihoză şi delir. Jocul actoricesc premiat al lui Said Bey este o demonstraţie de actorie multifaţetată. Apariţia lui este bântuitor captată de imaginea superangulară influenţată pictural, sound design-ul intrigant şi o naraţiune tentantă ce nu pare să îl încurce numai pe eroul în declin. Filmat într-un peisaj anonim, post-apocaliptic, cu o temă reminescientă din Camus, Kafka şi Orwell, filmul explorează vulnerabilitatea individului într-o societate autocrată, în care iubirea şi toleranţa sunt rar întâlnite.
Swel Noury este scriitor, regizor şi fotograf, fiul lui Hakin Noury, un faimos regizor de film şi al lui Pilar Cazoria, o producătoare spaniolă şi s-a născut în Maroc. Trăieşte în Barcelona şi co-regizează alături de fratele său Imad. De la debutul lor regizoral cu “Poarta Raiului” (ales în Selecţia Oficială de la Festivalul de Film de la Berlin în 2006), Swel şi Imad sunt cunoscuţi publicului larg ca fiind copiii teribili ai cinematografului marocan contemporan. “Omul care a vândut lumea” a fost de asemenea parte a Selecţiei Oficiale de la ediţia din 2009 de la Berlinală. Lucrările fotografice ale lui Swel se concentrează pe portret şi sunt influenţate de Moriyama şi Petersen.
Pavilion este un centru pentru artă şi cultură contemporană, un spaţiu independent work-in-progress, spaţiu de producţie şi cercetare a vizualului, a discursivului şi a performativului. Este un spaţiu al gândirii critice care promovează o înţelegere implicată socio-politic a artei şi a instituţiilor culturale.

***

Swel Noury (Morocco) Lecture
To be faithful or not? Stakes and limits of film adaptation

Friday, April 5, 19:00

@PAVILION – 36, C.A. Rosetti St. (Entrance from Jean Louis Calderon St.)
Every time when it is mentioned the link between literature and cinema, the most relevant part of the problem seems to be the adaptation. Is it faithful or not to the book?
It is a difficult question because there are several forms of adaptations. It is introduced the concept of loyalty to figure out what screenwriters try to do every time they work on adapting books. Swel Noury will try to define the boundaries of adaptation through the movie The Man Who Sold the World.
Based on Dostoyevsky’s short story A Weak Heart, The Man Who Sold the World unfolds as a literary and metaphysical tale of a young clerk, inept to cope with his inner turmoil. As he cannot accept the joy the marriage with a beautiful cabaret performer renders, the protagonist descends into a mental state of delirium and psychosis. Said Bey’s award-winning lead is a staggering demonstration of multi-facetted acting. His feverish appearance is hauntingly captured in painterly influenced wide-lens cinematography, intriguing sound design and a tentative narrative, which seem to confuse not only the film’s declining hero. Set in an anonymous, post-apocalyptic landscape, with a theme reminiscent of Camus, Kafka and Orwell, the film explores the individual’s vulnerability in an autocratic society where love and tolerance are scarce.
Swel Noury is a writer, director and photographer, the son of Hakim Noury, a famous Moroccan film director and Pilar Cazorla, a Spanish producer. Borned in Morocco and based in Barcelona, he co-directs his movies with his brother Imad. Since their directorial debut Heaven’s Doors (shown in the Official selection of the Berlinale in 2006), Swel & Imad are widely regarded to be the enfants terribles of the contemporary Moroccan cinema. “The Man Who Sold the World” was also part of the Official Selection of the Berlinale, in2009. Swel’s photographic work is focused on portraiture and is influenced by Moriyama and Petersen.
Pavilion is a center for contemporary art & culture, a work-in-progress independent space, a space for the production and research in the fields of audiovisual, discursive and performative. It is a space of critical thinking, and it promotes an artistic perspective implying the social and political involvement of art and of cultural institutions.

Niciun comentariu: